Allerheiligen – Allerzielen

Rond 1 en 2 november staan we ieder jaar stil bij onze dierbaren, die overleden zijn. Allerheiligen is de gedachtenis van alle mensen, die geleefd hebben naar het voorbeeld van Jezus Christus,
maar geen aparte verjaardag op de Heiligenkalender van de Kerk hebben. Op 1 november, – Allerheiligen- klinkt als eerste lezing een tekst uit het boek van de Openbaring van St. Jan, die ik altijd imponerend vind. Er staat beschreven dat een menigte, die niemand tellen kan, voor de Heer bij elkaar wordt gebracht. Zij dragen het zegel van de Levende God op hun voorhoofd. Een mooie weergave van het feit, dat zij getekend zijn. Zoals we een kruisje op het voorhoofd maken van elkaar, van onze kinderen en kleinkinderen. We tekenen hen dan met diep in ons hart de wens, dat het hen goed mag gaan. Dat ze gezegend mogen zijn. Zo zijn vele mensen getekend met het teken van de Levende God, het teken dat het hen ná hun aardse leven inderdaad goed gaat. De schrijver doet een poging in de tekst om het aantal getekenden te tellen. 144.000. 12 x 12.000 uit alle stammen van Israël. Hij gebruikt daar de Bijbelse symboliek bij: 12 is het getal dat de mensheid weergeeft. 12 x 12 is de versterking hiervan. 1000 is het getal van de eeuwigheid. 144.000 getekenden wil dus zeggen: alle mensen, die verbonden zijn met God.

De gebroeders van Eyck hebben dit tafereel weergegeven op het veelluik: ‘De aanbidding van het Lam Gods’. Het schilderij hangt in de St. Baafskathedraal van Gent. Een grote restauratie van het werk vindt nu plaats. Naast de grote menigte van mensen, die imponeert op het schilderij en de verschillende groepen heiligen, staat het Lam centraal. Het is het beeld van Jezus, die zich als een lam naar de slachtbank liet leiden en voor onze zonden werd geofferd. Bij de restauratie werd duidelijk dat er aan de uitdrukking van het hoofd van het Lam was ‘gesleuteld’ in de loop van de tijd. Nu wordt het oorspronkelijke van de afbeelding teruggebracht: Het Lam kijkt degene, die het schilderij bekijkt, recht aan: Het Lam kijkt ons recht aan en nodigt ons uit te leven, zoals die 144.000 getekenden: gelovend in God en dienstbaar zoals Jezus. * Allerzielen vraagt van ons stil te staan bij onze dierbaren, die niet meer bij ons zijn op onze aarde. Zij zijn ons voorgegaan, ook in geloof. We mogen hun leven gedenken en ons ervan bewust worden wat zij allemaal voor ons hebben gedaan. We denken aan wat ze voor ons hebben betekend. Dat is zeker een gebedje, een bloemetje, een lichtje, een bezoek aan hun graf waard.

J.P.Janssen, pr. ass.