Toekomst van de kerken en parochiegemeenschappen

Tegenwoordig kunnen we om ons heen zien en constateren dat onze samenleving sterk veranderd is. Verenigingen en clubs hebben het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Dikwijls horen we van hen “nog zoveel jaren en dan bestaan we niet meer” of “als we nu intensiever gaan samenwerken met een soortgelijke vereniging dan houden we het nog vol”.
Op parochieel vlak is dat niet anders en constateren we dat wij ook intensiever moeten en zullen gaan samenwerken om onze kerkdeuren open te kunnen houden. Daarom willen de kerkbesturen van de 6 parochies u van harte uitnodigen om u te informeren over de toekomst van ons parochiecluster.
De mogelijkheid bestaat om naar één van de drie volgende locaties te komen.
19 november in de kerk van Nieuwdorp
20 november in de kerk van Berg a/d Maas
25 november in de kerk van Oud-Stein
We beginnen elke avond om 19.30 uur.