Toekomst van de kerken en parochiegemeenschappen

Tegenwoordig kunnen we om ons heen zien en constateren dat onze samenleving sterk veranderd is. Verenigingen en clubs hebben het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Dikwijls horen we van hen “nog zoveel jaren en dan bestaan we niet meer” of “als we nu intensiever gaan samenwerken met een soortgelijke vereniging dan houden we het nog vol”.
Op parochieel vlak is dat niet anders en constateren we dat wij ook intensiever moeten en zullen gaan samenwerken om onze kerkdeuren open te kunnen houden. Daarom hebben de kerkbesturen alle parochinen uiygenodigd om informate te geven over de toekomst van ons parochiecluster.  Recentelijk hebben de informatiebijeenkomsten plaatsgevonden in de kerk van Nieuwdorp, de kerk van Berg ad Maas en de kerk van Stein.

Tijdens deze bijeenkomsten is vermeld dat de huidige kerkbesturen van de afzonderlijke parochies per 1 januari 2020 worden opgeheven en 1 nieuw clusterbestuur wordt benoemd voor de gezamenlijke parochies van Stein. Als u de presentatie door het kerkbestuur wil zien, dan klikt u Hier

De samenstelling van het clusterbestuur bestaat uit pastoor Schwillens en 6 leden. Er is in deze sprake van een gelijkwaardige verdeling. De leden zijn Pierre Claessens en Henk van Mulken van de parochie Nieuwdorp, Carin Hollanders en Piet van Mölken van de parochie Stein, Ursula Cuijpers-Heijen en Eric Scheijen van Berg aan de Maas/Urmond. Ook Harrie Stijnen van de parochie Kerensheide maakt nog onderdeel uit van het clusterbestuur totdat een definitief besluit is genomen met betrekking tot de toekomst van deze parochiekerk. Om de zelfstandigheid van de afzonderlijke parochies te waarborgen zullen voor de parochianen geen veranderingen plaatsvinden. De parochies blijven zelfstandig en behouden elk een parochieteam.