Oktober: Wereldmissiemaand-Missiezondag-Kerkdeurcollecte

Oktober is niet alleen Rozenkransmaand, het is ook de Wereldmissiemaand. In het weekend van 19 en 20 oktober wordt Missiezondag gehouden. In de wereldmissiemaand wordt steeds de aandacht gevraagd voor de jonge kerken in de Derde Wereld. We worden weer bewust gemaakt van het gegeven, dat we lid zijn van een wereldkerk. Paus Franciscus maakte onlangs nog een reis naar Afrika, waar hij de jonge kerken van Mozambique, Mauritius en Madagaskar bezocht. Het zijn landen die grote armoede kennen, maar ook nog de gevolgen moeten verwerken van onderlinge gewapende conflicten. De paus noemde zijn reis een ‘vredesreis’. Overigens groeit de katholieke kerk het sterkste in Afrika. De aandacht van de Wereldmissiemaand dit jaar wordt gevraagd voor de jonge kerken van Noordoost-India. Via een smalle strook is het gebied verbonden met het centrale deel van India. In het gebied liggen 7 deelstaten, die ook wel eens de ‘Seven Sisters’ genoemd worden. Lange tijd was het gebied, met name de Himalaya, verboden voor buitenlanders. Tot het einde van de jaren 70 was dat het geval. Missionarissen mochten er niet komen. Het christendom is dus begonnen bij leken.
Het aantal christenen per deelstaat varieert sterk. In Nagaland is ongeveer 90% van de bevolking christelijk, in Assam maar 4 %. Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken en talrijke religieuze gemeenschappen zijn er actief. Er is een groot aantal roepingen voor het priesterschap en kloosterleven. Dat is belangrijk, want daardoor krijgen de gemeenschappen eigen priesters en religieuzen, die vertrouwd zijn met hun cultuur. Wij zijn zelf gedoopt en hebben de zending het Evangelie uit te dragen en als christen te leven. Met de jonge kerken van Noordoost-India mogen wij verbonden zijn en ook hen steunen bij hun taak het Evangelie te verkondigen.
Onze hulp is nodig: Ons gebed en onze bijdrage aan de kerkdeurcollecte. die maken duidelijk dat wij ons ook verantwoordelijk weten voor de christenen in Noordoost-India.