Gespreksavond 4 – De Kerkvaders

Bij de nabespreking van de gespreksavonden van het seizoen 2018- 2019 kwam naar voren dat de deelnemers graag in gesprek wilden over de geschiedenis van de Kerk na de Hemelvaart van Jezus: Hoe is het verder gegaan met de verbreiding van het geloof? Momenteel wordt weer een programma van zeven gespreksavonden aangeboden: “Met zevenmijlslaarzen door de kerkgeschiedenis.”

Afgelopen woensdag 23 oktober 2019 was het onderwerp: De Handelingen van de Apostelen. Voor een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst klikt u op Verslag

Op woensdag 6 november 2019 ging het over de Reizen van Paulus. Hiervan is geen afzonderlijk verslag opgemaakt. Paulus is de apostel van de heidenen. Gesproken is over zijn reizen naar o.a. Rome en Athene. Paulus’ werkwijze is altijd hetzelfde: hij gaat naar de synagoge, ontmoet medebroeders en gaat met hun een gesprek aan. Om het contact te onderhouden stuurt hij later doelbewuste brieven naar hun toe. Later ontstaat wrevel en twist tussen de apostelen en Paulus. Hij wordt aangeklaagd bij de Romeinse gezaghebbers en ter dood veroordeeld. Eind jaren 60 van de eerste eeuw wordt hij onthoofd.

Op woensdag 13 november 2019 kwam de Jacobusbrief aan de orde. Deze brief is een losse aaneenrijging van vermaningen en spreuken, geschreven in een directe stijl en voor alle gelovigen bedoeld. Stel vertrouwen in God en geef het geloof handen en voeten! de mens die stand houdt in de beproeving. Als antwoord op de gespreksvraag wordt aangegeven, dat er veel tegenstellingen zijn en dat veel familieleden niets meer in het geloof zien.  Toch biedt het geloof zekerheid. Als de nood hoog is, kun je er nog een beroep op doen. 

Op woensdag 4 december jl. kwamen de Kerkvaders aan bod, vooral St. Augustinus. 4 belangrijke kerkvaders zijn verder: Ambrosius, Hiëronymus en Gregorius. De kerkvaders zijn de schrijvers (in het Latijn) van de geloofswaarheden in de eerste 8 eeuwen. De brieven van Ignatius van Antiochië zijn post-Bijbelse bronnen, want hij heeft contact gehad met de apostelen zelf. De volgende bijeenkomsten zijn gepland in het nieuwe jaar en wel op de data 22 januari, 5 februari en 19 februari 2020. Voor een uitgebreid verslag klikt u Hier

Vervolgd wordt met de opsomming van de brieven die in het Nieuwe testament staan: respectievelijk de 1ste en 2de brief van Petrus, de drie brieven van Johannes en de Judas brief.

 

De bijeenkomsten worden gehouden in het Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergènkenstraat, Stein – Nieuwdorp. Aanvang 20.00 uur, einde uiterlijk 21.30 uur. De deelname is gratis.

Wij vragen U, – wanneer U deel wilt nemen aan de gesprekken – , zich aan te melden bij:

Pastoor R. Schwillens, tel. 4331328 e-mail: pastoorschwillens@gmail.com of:

pastoor J.P.Janssen, tel. 4331200 e-mail: janssen.janpieter@gmail.com of:

parochiekantoor, tel. 4331674 e-mail: h.martinusstein@kpnmail.nl.