Hoog bezoek bisschop Harrie Smeets

Op zaterdag 24 augustus jl. mochten de vrijwilligers van de parochiecluster Berg-Urmond-Stein-Nieuwdorp-Kerensheide onze bisschop Harrie Smeets ontvangen in het cluster. De ontmoeting vond plaats in de St. Martinuskerk van Urmond.

Namens de parochiecluster presenteerde kerkmeester Piet van Mölken, de toekomstige fusieplannen voor de toekomst, bij monde van Cor Gabriëls werd de stand van zaken geschetst m.b.t. de toekomst van de St. Jozefkerk Kerensheide. Piet de Blaauw tenslotte presenteerde de plaats van devotie in Oud-Stein: de Kapel Maria in de Nood.