Terugblik op onze gespreksavonden 2018-2019

De laatste jaren kennen we in onze samenwerkende parochies de traditie om in het winterseizoen een aantal gespreksavonden voor volwassenen aan te bieden. In het Jaar van de Barmhartigheid (2015-2016) hebben we stilgestaan bij de Werken van Barmhartigheid. In de jaren erna hebben we aandacht besteed aan de Advent als voorbereiding op Kerstmis. Daarna kwam de bespreking van de vieringen van de Goede Week en Pasen op de agenda. In het winterseizoen 2018-2019 hebben we ons verdiept in de persoon van Jezus. Zijn Joodse achtergrond hebben we besproken. Hij is de Zoon van de God en tegelijkertijd ook mens met de mensen. Uitvoerig kwam het lijden, de dood en de Verrijzenis aan de orde. Er waren 25 aanmeldingen voor deze gespreksavonden en we kenden een gemiddelde aanwezigheid van 80 %. De algemene waardering voor de bijeenkomsten was groot en werd met 8.12 beoordeeld. De sfeer in de groep was open en vertrouwd, waardoor er genoeg mogelijkheden voor ieder waren om een eigen inbreng te hebben. Voor het komende winterseizoen (2019-2020) wordt opnieuw een aanbod voorbereid en daarbij wordt gebruik gemaakt van de suggesties, die de deelnemers aan deze bijeenkomsten hebben geopperd. We zullen met ‘zeven-mijls-laarzen’ door de geschiedenis van de Kerk gaan. Na het vakantieseizoen zullen we aandacht besteden aan de praktische uitvoering van de suggestie. Bijtijds zullen wij U op de hoogte brengen wanneer en waar deze nieuwe bijeenkomsten gehouden worden.