Vergeet-mij-nietjes-project op zondagmiddag

Onze parochies zijn gebouwd op drie pijlers en die zijn: liturgie, catechese en diaconie. Deze laatste pijler willen we meer onder de aandacht brengen. De diaconie van de kerk zorgt ervoor dat we zorgdragen voor de medemens.  Op weekdagen worden veel activiteiten en evenementen georganiseerd, maar op zondag zijn ze meestal thuis alleen. Niemand die bij hen over de vloer komt. Daarom willen we hen uitnodigen om op een zondagmiddag elkaar te gaan ontmoeten. Die middag staat in het teken van ontmoeting en gezelligheid. In samenwerking met de KBO Groot-Stein en de Stichting Erfgoed Stein wordt gestart met 2 zondagmiddagen, namelijk 21 juli en 4 augustus a.s. van 12.00 u tot 17.00 u in MFC “de Grous”. De toegangskaarten kosten slechts 5 euro en zijn verkrijgbaar in de Grous, elke dag vanaf 12.00 u. tot en met uiterlijk dinsdag 30 juli 2019.

Vanaf zondagmiddag 1 september starten we in Buurtcentrum Nieuwdorp met een maandelijke middag van 14.00 u tot 16.00 u. Het is de bedoeling dat deze middag op elke eerste zondag van de maand gaat plaatsvinden. De toegang is gratis.

Het programma voor zondag 4 augustus luidt als volgt:

12.00 uur diner met soep en buffet; (het eten wordt door vrijwilligers voor u  geserveerd)
14.00 uur optreden Duo Fraaj (Frans en Jacqueline Gommers)
15.00 uur vlaai en koffie; fotopresentatie door Stichting Erfgoed Stein
15.30 uur Optreden Wim Stijnen
17.00 uur Einde van een leuke middag
De entree voor de vergeet-mij-nietdag is € 5,00
Kaarten zijn verkrijgbaar uiterlijk tot en met dinsdag 31 juli bij de Grous vanaf 12 uur.