Project eenzaamheid op zondag

Onze parochies zijn gebouwd op drie pijlers en die zijn: liturgie, catechese en diaconie. Deze laatste pijler willen we meer onder de aandacht brengen. De diaconie van de kerk
zorgt ervoor dat we zorgdragen voor de medemens. We zijn er al mee begonnen. Via de vastenactie hebben we oog voor de mensen in Zambia en met de actie voor de voedselbank willen we ons inzetten voor de kansarmen binnen onze eigen gemeente. Nu is er een nieuwe pilot ontstaan en dat is eenzaamheid op zondag. Op weekdagen worden veel activiteiten en evenementen georganiseerd, maar op zondag zijn ze meestal thuis alleen. Niemand die bij hen over de vloer komt. Daarom willen we hen uitnodigen, om een keer per maand op een zondagmiddag elkaar te gaan ontmoeten. Dat kan via een gesprek of activiteit, zodat ze toch een gezellige middag hebben gehad. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig. De gezamenlijke kerkbesturen van Stein, Urmond en Berg a/d Maas zijn op zoek naar mensen die ons mee willen helpen om dit te verwezenlijken. Wilt u meer informatie, dan kunt u zich richten tot pastoor Schwillens.