Voedsel voor de Voedselbank

De parochies van Berg aan de Maas, Stein en Urmond gebruiken de vastentijd om lang houdbare producten in te zamelen voor de voedselbank van Stein, want ook binnen de gemeente Stein komt armoede voor! Dit is heel vaak verborgen armoede. Het streven is om wekelijks een gevarieerd pakket samen te stellen van ongeveer 20 producten, afgestemd op de grootte van het gezin. Met het voedsel dat gedoneerd wordt, bereiken de voedselbanken momenteel zo’n 4% van mensen die in armoede leven. ‘Dat is een druppel op de gloeiende plaat’ aldus de website van de voedselbank Stein. Met Pasen zou het fijn zijn om de mensen hier bewust van te laten worden. Een tijd van bezinning, familie, samen zijn en DELEN!! Denk aan de mensen die geen volwaardig paasdiner op tafel kunnen zetten, en niet de mogelijkheid hebben om lekker uit eten te gaan! Alle langdurige houdbare producten zijn welkom. De actie zal lopen vanaf 6 maart. De gezamenlijke kerkbesturen van het cluster Stein hebben daartoe besloten, om de vastentijd te gebruiken, omdat de tijd voor Kerstmis al genoeg organisaties zijn die zich inspannen van deze actie.


Wanneer en waar kunt u het voedsel brengen vanaf 6 maart :
– Bij het parochiekantoor van Stein, De Halstraat 36 te Stein, van 11 maart t/m 13 april op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur
– In de parochiekerk van Nieuwdorp t/m 13 april vóór of na de H. Mis op zaterdag van 19.15 uur
– In de parochiekerk van Stein t/m 14 april vóór of na de H. Mis op zondagochtend van 11.00 uur, maar ook op woensdag van 18.00 -19.30 uur
– In de parochiekerk van Berg aan de Maas t/m 13 april vóór of na de H. Mis op zaterdag van 18.00 uur of vrijdagavond van 18.30 uur
– In de parochiekerk van Urmond t/m 14 april vóór of na de H. Mis op zondag van 9.30 uur of op de dinsdag van 18.30- 19.30 uur