Vasten in de Veertigdagentijd

Op Aswoensdag begin de veertigdaagse vasten in onze katholieke traditie. De vastenperiode eindigt met Pasen. Het is een tijd van bezinning en inkeer. Het is een tijd van voorbereiding op het grootste feest dat wij, christenen, vieren: De opstanding van Jezus uit de dood. Vasten is iets anders dan lijnen. Bij lijnen gaat het er om je eigen lichaamsgewicht te doen dalen omwille van de gezondheid of om er beter uit te zien. Ikzelf ben dan het belangrijkste. Bij vasten gaat het niet om mij, maar om de ander. Ik wil mezelf iets ontzeggen en wat ik daarmee uitspaar, wil ik gebruiken om het een ander, – die met minder toe moet komen -, beter te laten gaan. Dat is ook het doel vande Vastenactie: zelf minderen om het project in Zambia te steunen. Natuurlijk kun je vasten door minder te eten of door geen alcohol te gebruiken in die periode. Maar je kunt het ook anders aanpakken: gebruik je mobieltje wat minder en schenk daardoor meer aandacht aan de ander. Laat de auto wat vaker staan en help zo mee het milieu te verbeteren. Ga eens op bezoek bij degene, die je allang beloofd hebt te bezoeken, maar waar het nog niet van gekomen is. Als je nadenkt, vind je zelf best mogelijkheden om te minderen, omwille van de ander.
J.P. Janssen, ass.