Vooruitblik Vastenacties

Ofschoon de Veertigdagentijd nog moet beginnen en we ten volle nog bezig zijn met alle Carnavalsactiviteiten, weten we ook dat op Aswoensdag Carnaval eindigt en de Vasten begint. Dan staan de Vastenacties en de Vastenactie Maaltijd op het programma. We blikken alvast vooruit:

De Vastenactie wordt dit jaar voor de derde keer gehouden voor het project in Zambia, in Mpongwe, waar we de beroepsopleiding steunen. Het eerste jaar hebben we meegeholpen dat de  school en de werkplaatsen werden aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat werd een geslaagde operatie. Het tweede jaar hebben we geholpen bij de verdere invulling van de verschillende opleidingen. Het is fijn te kunnen zeggen dat dit goed op gang komt. Dit jaar, 2019, is het laatste jaar dat we meewerken aan dit lokale project dat door de Vastenactie ondersteund wordt. 

De Vastenactie Maaltijd wordt dit jaar gehouden op maandag 18 maart om 18.00 uur in de sacristie van de kerk van Stein-Nieuwdorp. De Vastenactie Maaltijd is een eenvoudige maaltijd van soep met brood. Naast het samen eten willen we ook een moment van gebed en bezinning houden.

Ook binnen de gemeente Stein komt armoede voor! Dit is heel vaak verborgen armoede.  De vastentijd wordt gebruikt om lang houdbare producten in te zamelen voor de voedselbank van Stein. Het streven is om wekelijks een gevarieerd pakket samen te stellen van ongeveer 20 producten, afgestemd op de grootte van het gezin. De actie zal lopen vanaf 6 maart. Hierover later meer.