Vastenacties 2019: van os naar tractor

VASTENACTIE 2019: VAN OS NAAR TRACTOR

De Vastenactie wordt dit jaar voor de derde keer gehouden voor het project in Zambia, in Mpongwe, waar we de beroepsopleiding steunen. Het eerste jaar hebben we meegeholpen dat de  school en de werkplaatsen werden aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat werd een geslaagde operatie. Het tweede jaar hebben we geholpen bij de verdere invulling van de verschillende opleidingen. Het is fijn te kunnen zeggen dat dit goed op gang komt. Dit jaar, 2019, is het laatste jaar dat we meewerken aan dit lokale project dat door de Vastenactie ondersteund wordt.  Voor het derde en laatste jaar wordt de opbrengst van de Vastenactie bestemd voor de verdere uitbouw van de Landbouw- en Techniekschool in Mpongwe, Zambia. In 2017 hebben we er samen voor gezorgd dat de school aangesloten werd op het elektriciteitsnet. Dat was een hele klus, maar daardoor werd ook een grote stap gezet op het gebied van ontwikkeling en mogelijkheden tot verdere uitbouw.
Op onze agenda van de Vastenactie voor 2018 stond de verdere ontwikkeling van het onderwijs. Om voedsel te bereiden en om er les in te geven, is een keuken gebouwd en ingericht. Het naaiatelier is volledig ingericht en draait op volle toeren met de cursus: Ontwerpen, Knippen en Naaien. In de loop van dit voorjaar komen de kippenrennen klaar en worden de andere nodige leermiddelen aangeschaft. De vooruitgang is zichtbaar en dat stemt tot grote tevredenheid en dankbaarheid voor ons en voor de mensen in Mpongwe. Van os naar tractor. Dit jaar, 2019, wordt het landbouwonderwijs en de landbouwmechanisatie verder ontwikkeld. Er wordt een tractor aangeschaft met ploeg, eg, zaai- en maaimachine. Hiermee wordt het niveau van het landbouwonderwijs op een hoger plan gebracht, maar het werkt ook kostenbesparend. Want door deze aanschaf kan men zonder de inzet van loonwerkers de 9 hectare eigen landbouwgrond bewerken. Ook is er een mogelijkheid om zelf de tractor en andere machines te verhuren aan boeren in de omgeving. Om de machines op te bergen is het nodig dat er een afdak gebouwd wordt. De begroting van het hele project bedraagt € 44.000,-. Landbouw is belangrijk. De belangrijkste bron van inkomsten in het Mpongwe-district is de landbouw, 98% van de bevolking in dit district is boer. Er zijn enkele grote landbouwbedrijven, maar het overgrote deel zijn kleine boeren, die alleen voor hun eigen familie produceren. Het belangrijkste product is maïs. Met het onderwijsproject aan de school wil men het niveau van de landbouw verhogen. De jongeren leren de mogelijkheden van de machines kennen en toepassen. Veel aandacht wordt ook besteed aan het leren onderhouden van de tractor en de andere machines. Onze bijdrage. U ontvangt bij het parochieblad het zakje van de Vastenactie, waar U uw bijdrage in kunt stoppen en in de kerk bezorgen. Ook is een mogelijkheid uw bijdrage te storten op de bankrekening van de Vastenactie: NL 21 INGB 000 000 5850 onder vermelding het project: van Os naar Tractor, projectnummer 401257.