Presentatie Biddende Moeders

 

U wordt van harte uitgenodigd om kennis te maken met Biddende Moeders en het gebedsuur. In meer dan 120 landen, waaronder Nederland, zijn gebedsgroepen van biddende moeders die wekelijks of om de 2 weken bij elkaar komen om te bidden voor hun kinderen, kleinkinderen en andere intenties wereldwijd. Door het gezamenlijk bidden ontstaat er een onderlinge band. Er hebben al mooie gebedsverhoringen plaatsgevonden en de moeders ontvangen kracht om goed met situaties om te gaan. Alle moeders, oma’s, vrouwen, zowel de fysieke als de geestelijke moeders zijn welkom.

Wanneer: Dinsdagochtend 12 februari 2019

Waar: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132 AL Sittard

Programma:

09.40 uur Ontvangst koffie/thee

10.00 uur Kennismaking met Biddende Moeders en de spiritualiteit.

10.30 uur DVD over het ontstaan van Biddende Moeders

11.00 uur Biddende Moeders gebedsuur

12.00 uur Vragen stellen/afsluiting ochtend.

Diegene die dat willen, kunnen zich om 09.00 uur aansluiten bij de eucharistieviering in de kapel bij de zusters Karmelietessen.

Aanmelden of informatie:

Wies Mom, regioverantwoordelijke Biddende Moeders Limburg.

wiesmom@kuriakon.nl / 0475-589135

Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond en Biddende Moeders Nederland.