Kerstboodschap, geen vrede zonder vertrouwen

“De politiek moet ten dienste staan van de vrede.” Dat is de centrale oproep van paus Franciscus in zijn boodschap voor de Werelddag van de Vrede. Deze wordt elk jaar op Nieuwjaarsdag gehouden. Paus Franciscus schrijft dan – net als zijn voorgangers – een boodschap, waarin hij het thema vrede centraal stelt.

Dit jaar onderstreept hij daarin de noodzaak dat politiek en politici in dienst moeten staan van de vrede. “Iedere burger draagt politieke verantwoordelijkheid,” aldus de paus, “maar zeker zij die het mandaat hebben gekregen om hun land te besturen en mensen te beschermen.”

Volgens de paus kan er geen vrede zijn zonder wederzijds vertrouwen. De eerste voorwaarde daarvoor is respect voor een gegeven woord. Politieke betrokkenheid noemt hij een van de hoogste vormen van liefdadigheid als die gericht is op een oprechte zorg voor de toekomst van het leven en van de planeet en de zorg voor mensen