H. Missen rondom Kerstmis

Maandag 24 december (Kerstavond)

15.00 uur         de Moutheuvel

17.00 uur         H. Martinuskerk Oud-Stein                              (peuter/kleuterviering)

18.00 uur         H. Martinuskerk Oud-Stein                             (gezinsmis)

18.00 uur         H. Michaëlkerk Berg aan de Maas                  (gezinsmis)

19.30 uur          O.L.V. Hulp der Christenenkerk Nieuwdorp (nachtmis)

20.00 uur         H. Martinuskerk Oud-Urmond                        (nachtmis)

21.00 uur         H. Martinuskerk Oud-Stein                                (nachtmis) Live via radio en tv bij Lokale Omroep Stein

Dinsdag 25 december (1e Kerstdag)

9.00 uur           Kapel van het Bitter Lijden Stein

9.30 uur           H. Michaëlkerk Berg aan de Maas                      (m.m.v. harmonie)

11.00 uur         H. Martinuskerk Oud-Stein                                  (m.m.v. fanfare)

Woensdag 26 december (2e Kerstdag)

9.00 uur           Kapel van het Bitter Lijden Stein

9.30 uur           H. Martinuskerk Oud-Urmond                           (m.m.v. fanfare)

10.30 uur          Urmonderhof

11.00 uur           O.L.V. Hulp der Christenenkerk Nieuwdorp