Tussen voleinding en Advent

 

nu de nachten
langer worden
kouder
banger

nu de dagen
schraler worden
de mensen
tasten
naar wat liefde is

turen wij
naar de dag van morgen

de dag van morgen
ach wanneer
breek bij ons in
o God
die liefde zijt
en zaai in ons uw licht

Jan Groenleer