Gespreksavonden 2018 – 2019.

Ook dit jaar worden weer door onze samenwerkende parochies een aantal gespreksavonden gehouden. Deze avonden zijn voor ieder vrij toegankelijk. Weet U welkom!
Dit winterseizoen staan nog een 3-tal  gesprekken met als onderwerp ‘Jezus’ op de agenda. De komende bijeenkomsten dragen de volgende titels:
4. Jezus, mens onder de mensen.
5. Jezus, de verrezen Heer.
6. Wie is Jezus voor mij geworden?

Intussen zijn er al 3 gespreksavonden geweest.

1. (24 oktober 2018) Jezus, wie is hij? Ons beeld van Jezus.Afbeeldingsresultaat voor beeld van jezus

Op de vraag, wat kunnen wij van deze bijeenkomst verwachten gaven de aanwezigen aan, dat zij meer informatie zouden willen hebben over het leven van Jezus. Wie was hij? Krijgen we meer inzicht in zijn leven, zijn verrijzenis en zijn wonderen? Voor een korte samenvatting van het besprokenen tijdens de avond klikt u  Hier

2. (7 november 2018Jezus als Jood. 

 Op deze avond werd de geschiedkundige tijdlijn van Jezus besproken: van 0 jaar tot 33 jaar. Allereerst werd de stamboom van Jezus besproken: zoon van Abraham, zoon van David. Daarna de geboorte van Jezus, zijn opgroeien in Nazareth, zijn bezoeken aan de tempel en zijn openbare leven. U kunt voor een verslag van de avond klikken op deze Link. 

3. (12 december 2018) Jezus, zoon van de Vader.

Na een bespreking van de Goede Week wordt aan de hand van een fragment uit het treurspel Antigone Jezus, als zoon van de Vader besproken. In het stuk gaat de vader uit van zijn macht en laat hij de vrouw van zijn zoon doden. Het kan ook anders opgelost worden. Jezus weet dat hij de zoon van de Vader is. Hij moet zijn Vader gehoorzamen, niet slaafs, maar hij accepteert dat het zijn opdracht is. Hij noemt God zijn Vader en heeft dus een goede band met zijn Vader.  Jezus maakt zichtbaar wat God eigenlijk is. Dat gebeurt door het optreden van Jezus, door ervaring. Voor een verslag van de vergadering klikt u Hier

De volgende bijeenkomsten worden gehouden op de woensdagen 16 januari 2019; 30 januari 2019 en 13 februari 2019. We beginnen om 20.00 uur en eindigen uiterlijk om 21.30 uur.
Plaats van samenkomst: Buurthuis Nieuwdorp, Bergenkenstraat 1, Stein-Nieuwdorp.
U kunt zich nog steeds voor deze bijeenkomsten aanmelden bij pastoor Schwillens (tel. 4331328) of J.P.Janssen, ass. (tel.4331200), graag vóór 15 oktober a.s.