Gespreksavonden 2018 – 2019.

Ook dit jaar zijn door onze samenwerkende parochies een aantal gespreksavonden gehouden.  Dit winterseizoen stond het onderwerp ‘Jezus’ op de agenda. 

Er zijn in totaal 6 gespreksavonden geweest.

1. (24 oktober 2018) Jezus, wie is hij? Ons beeld van Jezus.Afbeeldingsresultaat voor beeld van jezus

Op de vraag, wat kunnen wij van deze bijeenkomst verwachten gaven de aanwezigen aan, dat zij meer informatie zouden willen hebben over het leven van Jezus. Wie was hij? Krijgen we meer inzicht in zijn leven, zijn verrijzenis en zijn wonderen? Voor een korte samenvatting van het besprokenen tijdens de avond klikt u  Hier

2. (7 november 2018Jezus als Jood. 

 Op deze avond werd de geschiedkundige tijdlijn van Jezus besproken: van 0 jaar tot 33 jaar. Allereerst werd de stamboom van Jezus besproken: zoon van Abraham, zoon van David. Daarna de geboorte van Jezus, zijn opgroeien in Nazareth, zijn bezoeken aan de tempel en zijn openbare leven. U kunt voor een verslag van de avond klikken op deze Link. 

3. (12 december 2018) Jezus, zoon van de Vader.

Na een bespreking van de Goede Week wordt aan de hand van een fragment uit het treurspel Antigone Jezus, als zoon van de Vader besproken. In het stuk gaat de vader uit van zijn macht en laat hij de vrouw van zijn zoon doden. Het kan ook anders opgelost worden. Jezus weet dat hij de zoon van de Vader is. Hij moet zijn Vader gehoorzamen, niet slaafs, maar hij accepteert dat het zijn opdracht is. Hij noemt God zijn Vader en heeft dus een goede band met zijn Vader.  Jezus maakt zichtbaar wat God eigenlijk is. Dat gebeurt door het optreden van Jezus, door ervaring. Voor een verslag van de vergadering klikt u Hier

4. (16 januari 2019) Jezus, mens onder de mensen.

De vierde gespreksavond werd geopend met een terugblik op de vorige bijeenkomst. Uitvoerig werd stil gestaan bij de verschillende personen uit de parabel van de verloren zoon. Het verhaal is het slot van een aantal voorbeelden, diehandelen over vergeving en verzoening.  Jezus vertelt deze verhalen om duidelijk te maken dat de heersende opvatting “oog om oog en tand om tand” doorbroken wordt door de liefde, die God voor ons mensen heeft. Een totaal vergevende liefde. Voor een uitvoeriger verslag van de bijeenkomst klikt u Hier

5.  (30 januari 2019) Jezus, de verrezen Heer

Tijdens de vijfde gespreksavond staat het overlijden en de verrijzenis centraal.  Het afscheid van een partner is wezenlijk en voor de aanwezigen zeer herkenbaar. Toch kom je door de dood tot leven. Na verloop van tijd, na een korte of lange rouwperiode begin je te leven vanuit je eigen persoon, maar het is natuurlijk anders dan voorheen. Ofschoon een aantal elementen uit het verleden een grote rol in ons verdere leven blijven spelen, word je nooit hetzelfde als je voorouders.  Jezus herdenken wij onze liturgie. Dan is Hij net als bij de apostelen destijds onder ons. Hiermee wordt erkend, dat Hij nog steeds bij ons leeft in de meest volle zin van het woord. Hij heeft een diepere invloed op meer mensen dan wie ook der thans levenden. Op de getuigenissen van de apostelen is ons geloof gebaseerd. Voor uitvoerige aantekeningen van deze bijeenkomst klikt u Hier

6. (13 februari 2019) Wie is Jezus voor mij geworden?

Op basis van een aantal foto ‘s, waarin het beeld, dat we van Jezus hebben verschuift. Het kan een mix, een mengeling worden van diverse beelden.   De verwachtingen die we bij het begin van deze gespreksavonden hadden  zijn uitgekomen. Onze kennis is bijgespijkerd, we hebben antwoorden gekregen op vragen rond het leven van Jezus, we kunnen begrijpen waarom mensen hem gaan volgen, we weten meer hoe we ons het leven van Jezus moeten voorstellen. Er blijft natuurlijk echter een spanningsveld bestaan tussen Jezus als God en Jezus als mens.

Afsluitend zijn de aanwezigen het erover eens, dat de avonden verhelderend en informatief hebben gewerkt, dat de sfeer prima en leuk was, dat we voldoende eigen inbreng konden hebben en er werden enkele suggesties gedaan om tot een volgend aanbod voor nieuwe gespreksavonden te komen. Voor een uitgebreider verslag van deze avond klikt u hier.