Gespreksbijeenkomsten in het najaar 2023 Buurtcentrum Nieuwdorp

Na de coronaperiode, – waarin er geen gespreksbijeenkomsten konden plaats vinden – , hebben we in ons parochiecluster in het voorjaar 2023 de draad van de gespreksbijeenkomsten weer opgepakt. In de serie gesprekken in het voorjaar hebben we nagedacht over ’Laudato Si‘, de encycliek die Paus Franciscus heeft geschreven over onze omgang met het leefmilieu.
Voor het seizoen 2023 – 2024 zijn er twee thema’s gekozen voor de gespreksbijeenkomsten.
In het najaar 2023 staan enkele bedevaartplaatsen ter bespreking op de agenda en in het voorjaar 2024 willen we in gesprek gaan over de vieringen van de Goede Week: Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. We nodigen U uit om mee te doen aan onze gesprekken.
Op woensdag 25 oktober spreken we samen over Lourdes; op woensdag 8 november over Fatima en op woensdag 29 november over Banneux.
De bijeenkomsten worden gehouden in het Buurtcentrum Nieuwdorp.
We beginnen om 20.00 uur en eindigen uiterlijk 21.30 uur. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Wel is het nodig dat U zich aanmeldt wanneer U wilt deelnemen.
Aanmelding: Parochiekantoor, tel. 046-4331674 email: h.martinusstein@kpnmail.nl
Pastoor R. Schwillens, tel. 046-4331328, email: pastoorschwillens@gmail.com
Pastoor J.P. Janssen, tel. 046-4331200 email: janssen.janpieter@gmail.com