TOEKOMST van de parochiekerk O.L.Vrouw Hulp der Christenen Stein-Nieuwdorp

Tegenwoordig kunnen we om ons heen zien en constateren dat onze samenleving sterk veranderd is. Verenigingen en clubs hebben het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Dikwijls horen we van hen: nog zoveel jaren en dan bestaan we niet meer of als we nu intensiever gaan samenwerken met een soortgelijke vereniging dan houden we het nog vol.
Op parochieel vlak is dat niet anders en constateren we, dat het aantal kerkbezoekers gedaald is.
Daarom zal op maandag 11 september om 20.00 uur onze Vicaris-Generaal H. Quaedvlieg aanwezig zijn, om de hoorzitting te houden over de toekomst van het kerkgebouw van Nieuwdorp.
U bent van harte welkom in de kerk van Nieuwdorp.

Pastoor Schwillens