AFSCHEID KERKMEESTER HENK VAN MULKEN

Onlangs heeft de heer Henk van Mulken aangegeven dat hij stopt als kerkmeester van ons clusterbestuur. Henk heeft vroeger zitting genomen bij het toenmalige kerkbestuur
van de parochie O.L.Vrouw Hulp der Christenen te Stein-Nieuwdorp en in 2020 is hij lid van het bestuur van ons parochiecluster Stein geworden.
Het bestuur is hem zeer erkentelijk en dankbaar voor zijn jarenlange inzet in eerste instantie voor de parochie van Stein-Nieuwdorp en later voor het gehele cluster.
Het bestuur van het parochiecluster Stein.